Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νέα

 • Αρχική

  Στόχοι του προγράμματος
  Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Μηχατρονική που προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
   
  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα και απευθύνεται σε πτυχιούχους που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών, και αξιόπιστων συστημάτων  και  προϊόντων με τον συνδυασμό των αρχών της μηχανικής, της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.
   
  Καλύπτει διάφορα θέματα στους τομείς των ηλεκτρονικών, της σχεδίασης βασισμένης σε μικροεπεξεργαστές, της συλλογής δεδομένων, των συστημάτων  ισχύος, μηχανολογικού  σχεδιασμού συστημάτων, μηχανικής συμπεριφοράς, και  υλικών.
   
  Το πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΕΚ 3585/τ. Β’ 26-9-2019)
  Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικής  σταδιοδρομίας, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για επαγγελματίες που μπορούν να συνδυάσουν τους κλάδους των ηλεκτρονικών, της μηχανικής  και μικροεπεξεργαστών, και καλύπτουν τις ανάγκες των πιο μικρών επιχειρήσεων, καθώς και μεγάλων εταιρειών.
   
  Ποιοί μπορούν να παρακολουθήσουν 
  Στο ΠΜΣ του Τμήματος γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων θετικών και τεχνολογικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   
  Δίδακτρα
  Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα δίδακτρα έχουν καθοριστεί στο ποσό των 2.000 ευρώ.
   
  Υποτροφίες 
  Υποτροφίες μπορεί να είναι διαθέσιμες στους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία και οικονομικά κριτήρια.
   
  Γλώσσα
  Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
   
   
   
  Ο Διευθυντής
   
  Παρίσης Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -