Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ Π. Μ. Σ. «ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ»

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

  «Μηχατρονική   (Mechatronics)»

  Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική - Mechatronics» είχε ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος  2013-14 και επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 3585/τ. Β’ 26-9-2019, τροπ. ΦΕΚ 6726/τ. Β’ 31-12-2021) σε εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019. Ο νέος κύκλος αρχίζει τον Οκτώβριο του 2023.

  Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε σαράντα (40) φοιτητές.

  Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.000 €  συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος, από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, 500 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο, και 500 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο 3ο εξάμηνο.

  Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 του ν.4957/2022.

  Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. « Μηχατρονική» ορίζεται η 1η Ιουνίου 2023  και καταληκτική  ημερομηνία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2023. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά  μόνο την αίτηση και  τα δικαιολογητικά τους με εκτυπωμένη την αίτηση  μέσω ταχυδρομείου ή courier ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική», στα Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ.  50100 εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

  Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ «Μηχατρονική» http//mechatronics.uowm.gr .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -