Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

  • ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

    Όσοι φοιτητές του Π.Μ.Σ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ επιθυμούν και είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία και μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε υπεύθυνο καθηγητή, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την σχετική βεβαίωση εξέτασης (με τον τίτλο της εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά) υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή έως την Κυριακή 06/11. Η ακριβής ώρα και ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

    https://mechatronics.uowm.gr/images/veveosh_Parousiasis_mechatronics.doc

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -