Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

  Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών 

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες ότι η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η εξής:

  Τρίτη, 28/6/2022

  Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους εργασία κατά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

  (1) Αίτηση Εξέτασης 

  (2) 1 ψηφιακό αντίγραφο σε οπτικό δίσκο (CD) για τη βιβλιοθήκη, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΔΕ, όπως πηγαία αρχεία, αρχεία μετρήσεων κ.α. 

  (3) την πρώτη σελίδα του Text - only report από το λογισμικό turnitin , που αναγράφεται το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κειμένων και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.3816/17-3-2017 (της Συγκλήτου του ΠΔΜ) έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο Dspace.

    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -