Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

  • Μαθήματα

    Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του προγράμματος είναι δέκα (10), πέντε (5) ανά εξάμηνο. Κάθε μάθημα στο πρώτο εξάμηνο είναι υποχρεωτικό και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Στο δεύτερο εξάμηνο κάθε μάθημα είναι επιλογής και αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες, εκτός από το μάθημα Σχεδίαση Μηχατρονικού ¨ερογυ που είναι υποχρεωτικό και αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -