Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

 • Παράταση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ “Μηχατρονική” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μέχρι 15-9-2021

  Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Μηχατρονική” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 15-9-2021.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά  μόνο την αίτηση και  τα δικαιολογητικά τους με εκτυπωμένη την αίτηση  μέσω ταχυδρομείου ή courier στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική», στα Κοίλα Κοζάνης (ΠΔΜ Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας) Τ.Κ.  50150 εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

  Στην περίπτωση που επιθυμούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΠΜΣ “Μηχατρονική” και να κλείσουν ραντεβού (λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας). 

  Η αναλυτική προκήρυξη ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ «Μηχατρονική» https://mechatronics.uowm.gr.

   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -