Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

  • Αναβολή μαθήματος

    Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ " Μηχατρονική "ότι  το αυριανό μάθημα Σάββατο 17/4/2021  και ώρα 12-14" Προχωρημένα θέματα Εποπτικού Έλεγχου και Συλλογής Δεδομένων" με τον κ. Πουλάκη Νικόλαο αναβάλλεται λόγω προσωπικού κωλύματος.

    Επίσης όλοι οι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass (UOWM Open eClass > «Εγγραφή») προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να προγραμματίσουν, εκτός των άλλων, την αναπλήρωση του αυριανού μαθήματος.

    Από τη Γραμματεία του ΜΠΣ "Μηχατρονική"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -