Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

  • Ανακοίνωση εξεταστικής περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

    Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ “Μηχατρονική” τα μαθήματα της εξεταστικής
    περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα γίνουν με εργασίες, εκτός του μαθήματος “Μηχανική
    Συμπεριφορά” το οποίο θα γίνει με ηλεκτρονική εξέταση στις 6-2-2021 και ώρα 12:00μ – 13:30 μμ.


    Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ “Μηχατρονική”

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -