Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική»

Σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ, για το ακαδ. έτος 2020 -2021.

Οι επιτυχόντες ενημερώθηκαν προσωπικά με email για το αποτέλεσμα επιλογής τους στο πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Μηχατρονική”