Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

  «Μηχατρονική (Mechatronics)»

  Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ Β’ 2890/28-10-12, Αριθμ. 125153/Ε5) Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική - Mechatronics» έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13. Η έναρξη του συγκεκριμένου κύκλου ορίστηκε το Σεπτέμβριο 2016.

   

  Δείτε αναλυτικά

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.doc

  ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.docx

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -